Bài 3: Hậu quả nhãn tiền
Bản quyền âm nhạc:

Bài 3: Hậu quả nhãn tiền

VietTimes -- VCPMC yêu cầu Sky Music chấm dứt sử dụng quyền tác giả âm nhạc bất hợp pháp và sẽ báo cáo tới các tổ chức quản lý bản quyền quốc tế về sự việc.