Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

VietTimes -- Ông Đinh Đức Thiện, Phó hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông vừa được Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông vào sáng nay (5/10).