Cầu Vàng, bia đen và cuộc lột xác 420 ngày của du lịch giải trí Đà Nẵng

Cầu Vàng, bia đen và cuộc lột xác 420 ngày của du lịch giải trí Đà Nẵng

VietTimes -- Trong nhiều năm, cái gọi là “sản phẩm” của du lịch Việt Nam chỉ là những gì sẵn có, những di sản hương đồng gió nội giữ chân khách được đôi ba ngày. Chứng kiến những đổi thay của Đà Nẵng mới thấy, làm du lịch, muốn bứt phá thì phải nghĩ cách để du khách tiêu tiền, giải trí.