Điểm mặt đại gia trong các vụ mua dâm chân dài

Điểm mặt đại gia trong các vụ mua dâm chân dài

Sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu các người đẹp dù chỉ trong một đêm, những đại gia dưới đây đến từ nhiều tình thành, thậm chí chỉ là những "đại gia chân đất" giàu lên từ bán đất đai nhưng lại thích chơi ngông, ưa của lạ.