Gần 800 nhà phát triển Việt Nam sẽ được đào tạo Thử thách đổi mới

Gần 800 nhà phát triển Việt Nam sẽ được đào tạo Thử thách đổi mới

VietTimes -- Chương trình được thiết kế đặc biệt sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm đào tạo và nâng cao năng lực cho gần 800 nhà phát triển về quản lý sản phẩm, khoa học dữ liệu. Học viên tham gia cũng sẽ được đào tạo về những kỹ năng công việc cần thiết trong kỷ nguyên công nghệ như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết trình.