Liên Hợp Quốc: Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ khiến cả hai nước đều thua thiệt, Đài Loan là bên hưởng lợi lớn nhất!

Liên Hợp Quốc: Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ khiến cả hai nước đều thua thiệt, Đài Loan là bên hưởng lợi lớn nhất!

VietTimes -- Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã diễn ra được 16 tháng. Liên Hợp Quốc đã công bố một bản báo cáo phân tích những tổn thất do chiến tranh thương mại gây ra cho cả Trung Quốc lẫn Mỹ và đề cập tại sao Đài Loan lại trở thành phía hưởng lợi lớn nhất trong cuộc chiến thương mại này.