Du lịch Lào, Campuchia qua mặt Việt Nam

Du lịch Lào, Campuchia qua mặt Việt Nam

Du lịch Lào và Campuchia hơn hẳn Việt Nam dù ngành du lịch của họ sinh sau đẻ muộn hơn. Mới 15 năm chập chững, họ đã chạy nước rút, còn VN cứ “đủng đỉnh, vừa đi vừa nghỉ”. Giật mình nhìn lại, họ đã qua mặt như chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ.