Thấy gì từ sự kiện “A Day with Dell“?

Thấy gì từ sự kiện “A Day with Dell“?

VietTimes -- Từ ngày 17/11/2018, Dell Việt Nam chính thức khởi động chương trình "A Day With Dell" và tổ chức lần lượt tại 5 tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc, nhằm mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới với các sản phẩm được Dell giới thiệu trong năm 2018.