VinaPhone công bố đầu số mới 0889 và kế hoạch chuyển đổi mã mạng

VinaPhone công bố đầu số mới 0889 và kế hoạch chuyển đổi mã mạng

VietTimes -- Tất cả các thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ chính thức chuyển về thuê bao 10 số với dải số “Đại phát” mã mạng 08x tương ứng: 0123 về 083, 0124 về 084, 0125 về 085, 0127 về 081 và 0129 sẽ chuyển về 082. Đồng thời, nhà mạng này cũng công bố đầu số di động mới 0889 đang được coi là đầu số di động đẹp nhất hiện nay của VinaPhone.