Cuối năm dạo chợ mua bán dữ liệu cá nhân

Cuối năm dạo chợ mua bán dữ liệu cá nhân

Có thể mua dữ liệu cá nhân một cách đơn giản với số tiền chừng vài trăm ngàn, những gói dữ liệu VIP sẽ có giá cao hơn hoặc người mua phải thương lượng về giá với người bán. Cao cấp hơn, người mua có thể đặt mua các gói dữ liệu theo đúng ý mình.