Không để tình trạng “con hát mẹ khen hay” trong đánh giá nhân lực y tế
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu:

Không để tình trạng “con hát mẹ khen hay” trong đánh giá nhân lực y tế

VietTimes – Tại cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng và Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược thuộc Bộ Y tế về việc đào tạo nhân lực y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Không để xảy ra tình trạng “con hát mẹ khen hay” - bác sĩ ra trường đều được hành nghề như nhau.