Các cuộc đàm phán về chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn Quốc tan vỡ, Mỹ đang xem xét rút 4.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc

Các cuộc đàm phán về chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn Quốc tan vỡ, Mỹ đang xem xét rút 4.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc

VietTimes -- Hàn Quốc và Mỹ đã tuyên bố cuộc đàm phán về chi phí năm 2020 cho quân đội Mỹ phòng thủ tại Hàn Quốc đã bị tan vỡ. Được biết, Nhà Trắng đang xem xét rút một lữ đoàn quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc để tiếp tục gây áp lực lên Nhà Xanh.