Lắng nghe kinh nghiệm từ Anh quốc về quản lý dữ liệu trong Chính phủ điện tử

Lắng nghe kinh nghiệm từ Anh quốc về quản lý dữ liệu trong Chính phủ điện tử

VietTimes -- Ngày nay, các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến dữ liệu mở trong xây dựng Chính phủ điện tử. Thực hiện công khai dữ liệu Chính phủ để khai thác thông tin sẽ mang lại lợi ích cho cả quốc gia. Tuy nhiên đối với nước ta, mô hình này còn khá mới, cần học hỏi từ các nước phát triển. Chuyên gia Thom Townsend đã có những chia sẻ hữu ích về quá trình mở dữ liệu tại Anh quốc và ứng dụng với bối cảnh tại Việt Nam.