Kỹ sư và đạo diễn âm thanh: anh đang ở đâu?

Kỹ sư và đạo diễn âm thanh: anh đang ở đâu?

VietTimes -- Ngày nay, chúng ta đang có hàng trăm trường đại học đang đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin và điện tử song rất nhiều nhánh rẽ của nó hiện đang là khoảng trống. Một trong những khoảng trống này chính là về kỹ sư âm thanh và đạo diễn âm thanh thì hiện chưa có môi trường đào tạo chuyên nghiệp ở bậc đại học trong khi nhu cầu là có thật với đầu ra là các đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, cùng các nhà hát, đoàn nghệ thuật, các hãng sản xuất băng đĩa nhạc.