DRH thay đổi người đại diện theo pháp luật

DRH thay đổi người đại diện theo pháp luật

VietTimes -- Công ty cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House; HSX: DRH) vừa có văn bản số 202/2017/DRH-CBTT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.