Tin tức 24h: Biển Đông sôi sục, Trung Quốc đe “dứt điểm cho xong”; Đài Loan tính bỏ “lưỡi bò”; ASEAN mời Mỹ làm đối trọng; Quan hệ Nga NATO - căng thẳng; Chính sách hỗ trợ “cả gói” vụ Formosa; Bộ trưởng chán vì Bộ hoạt động ...tầm thường

Tin tức 24h: Biển Đông sôi sục, Trung Quốc đe “dứt điểm cho xong”; Đài Loan tính bỏ “lưỡi bò”; ASEAN mời Mỹ làm đối trọng; Quan hệ Nga NATO - căng thẳng; Chính sách hỗ trợ “cả gói” vụ Formosa; Bộ trưởng chán vì Bộ hoạt động ...tầm thường

VietTimes -- Có thể ông Tập sẽ khuấy động chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc nếu thua vụ kiện "đường lưỡi bò". Phòng ngừa, quân Mỹ đã thường trực trong khu vực. Trong nước, hỗ trợ người dân thiệt hại trong vụ Formosa được thiết kế theo mô hình cả gói. Bộ trưởng Bộ VHTTDL thừa nhận hoạt động của Bộ là tầm thường