Cứ 10 người dân Việt thì có 1 người sống tại TP.HCM

Cứ 10 người dân Việt thì có 1 người sống tại TP.HCM

VietTimes -- TP.HCM hiện là thành phố đông dân nhất cả nước, chiếm tỷ trọng 9,35% dân số cả nước và 50,44% dân số vùng Đông Nam Bộ. Dân số thành thị là 7.125.497 người (79,23%); dân số nông thôn là 1.867.585 người (chiếm 20,77%). Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do UBND TP.HCM tổ chức hôm nay, 11/10.