Mỹ phát triển pháo tầm xa chính xác đến 100km

Mỹ phát triển pháo tầm xa chính xác đến 100km

VietTimes -- Quân đội Mỹ đang tiến hành cuộc thử nghiệm pháo tầm xa mới tại thao trường thử nghiệm Yuma (Yuma Proving Ground). Ngày 05.02.2019, đơn vị thử nghiệm thao trường Yuma công bố một video ghi lại cuộc thử nghiệm then chốt này.