Mỹ phát triển đạn 155mm HE độ chính xác cao theo kinh nghiệm từ chiến trường Syria

Mỹ phát triển đạn 155mm HE độ chính xác cao theo kinh nghiệm từ chiến trường Syria

VietTimes -- Công ty TNHH Alliant Techsystems Operations, được gọi là ATK, được trao một phụ lục P00059 trị giá 173,6 triệu USD của hợp đồng W15QKN-13-C-0074 nhằm phát triển thêm bộ phận dẫn đường chính xác M1156. Bộ phận này được Quân đội Mỹ đặt hàng sau khi rút kinh nghiệm sử dụng pháo binh trên chiến trường Syria - Iraq.