Các Ủy viên Bộ Chính trị ngoài danh sách của T.Ư được đề cử đều đã xin rút

Các Ủy viên Bộ Chính trị ngoài danh sách của T.Ư được đề cử đều đã xin rút

VietTimes -- "Theo Quy chế thì những đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương khóa XI như các đồng chí nêu trên không được nhận đề cử mà phải xin rút. Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định có cho rút hay không. Việc này sẽ được tiến hành vào ngày 25/1", ông Lê Quang Vinh, Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng cho biết.