ACV bầu bổ sung Phó Tổng giám đốc vào HĐQT

ACV bầu bổ sung Phó Tổng giám đốc vào HĐQT

VietTimes -- Người được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) là ông Vũ Thế Phiệt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty này. Đồng thời, đại hội cổ đông bất thường của ACV cũng miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Mạnh Hùng - người sẽ nghỉ hưu từ 1/8/2018.