TS Nguyễn Thành Nam: “Giáo dục trực tuyến có sự linh hoạt rất lớn cho người học"

TS Nguyễn Thành Nam: “Giáo dục trực tuyến có sự linh hoạt rất lớn cho người học"

VietTimes -- Trong thời đại mà Internet đã trở nên phổ biến thì lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục đại học phải có sự thay đổi. Tại Việt Nam, Tập đoàn FPT đã đi tiên phong trong việc mở ra mô hình Đại học Trực tuyến FUNiX. Để tìm hiểu về mô hình này, VietTimes đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thành Nam – Hiệu trưởng ĐH FUNiX.