Trí tuệ nhân tạo chưa thông minh như chúng ta tưởng, nhưng không có nghĩa là nó không phải là một mối họa

Trí tuệ nhân tạo chưa thông minh như chúng ta tưởng, nhưng không có nghĩa là nó không phải là một mối họa

Trí tuệ nhân tạo giờ đã thông minh đến mức nào? Và tốc độ tiến triển của công nghệ này ra sao? Đây là những câu hỏi khiến cho các nhà chính trị gia, các nhà kinh tế, và cả những nhà nghiên cứu phải mất nhiều đêm mất ngủ. Và câu trả lời cho vấn đề này rất quan trọng - bởi không chỉ góp phần nâng cao sự hiểu biết của công chúng, nó cũng sẽ giúp cho xã hội và chính phủ tìm các ứng phó với công nghệ này trong những năm tới.