Hơn 360 thí sinh “Ngự lâm Marketing” sẽ hoàn toàn sử dụng nền tảng kỹ thuật số

Hơn 360 thí sinh “Ngự lâm Marketing” sẽ hoàn toàn sử dụng nền tảng kỹ thuật số

VietTimes -- Cuộc thi “Ngự lâm Marketing” yêu cầu các thi sinh sử dụng phương thức marketing 100% qua nền tảng kỹ thuật số (digital- based marketing), qua giao tiếp mạng xã hội và IoT (Internet of Things), bỏ qua những phương thức marketing truyền thống đã không còn hiệu quả với yêu cầu chi phí tốn kém.