Chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe Việt Nam đã manh nha từ 20 năm trước
Phó Cục trưởng Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ - Bộ Y tế:

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe Việt Nam đã manh nha từ 20 năm trước

VietTimes -- Từ cách đây gần 20 năm chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe ở Việt Nam đã được đề cập, dự kiến đặt tại Hà Nội và TP. HCM. Về bản chất, đây là mô hình đại học trong đó có các trường thành viên chuyên ngành, như Trường Đại học Y, Trường đại học Dược, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Đại học Y tế công cộng, ...