Ứng dụng CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc luyện tập ngoại ngữ

Ứng dụng CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc luyện tập ngoại ngữ

VietTimes -- Những chương trình tiếng Anh được ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách bài bản sẽ vừa giúp các em học sinh luyện tập tiếng Anh hàng ngày, vừa có được kết quả ngay lập tức. Ngoài ra, qua Internet các em cũng có thể liên hệ được với các bạn học tiếng Anh cùng chương trình trên thế giới.