21 nhân viên đầu tiên của Google hiện giờ ra sao?

21 nhân viên đầu tiên của Google hiện giờ ra sao?

VietTimes -- Trong số 21 nhân viên đầu tiên của Google thì hiện chỉ còn 6 người vẫn đang làm việc cho hãng này, trong đó bao gồm cả hai nhà sáng lập Larry và Sergey. Người thì trở thành doanh nhân thành đạt, người thì trở thành nhà đầu tư cho những công ty khởi nghiệp, người thì quyết định về hưu an hưởng tuổi già.