'Cướp có văn hóa' và 'tham có… văn hóa'

'Cướp có văn hóa' và 'tham có… văn hóa'

Chúng ta ồn ào về sự cướp có văn hóa của các lễ hội vinh danh và tưởng niệm quá khứ, nhưng thực ra, cả Thánh thần, và  nước Việt đều đang nửa cười nửa mếu vì lòng tham có văn hóa của người Việt hiện đại.