Cước vận tải biển đang dò đáy

Cước vận tải biển đang dò đáy

Giá dầu xuống thấp, hàng hóa ít, chủ hàng biết tâm lý buộc phải chạy tàu của chủ tàu nên ép giá cước xuống thêm nữa. Nhiều chủ hàng còn ép thêm các điều khoản về thanh toán, về tốc độ xếp dỡ, cách tính thưởng phạt. Bởi, để tàu nằm bờ mỗi ngày sẽ tốn nhiều chi phí khác.
Bộ GTVT thành lập ba đoàn kiểm tra cước vận tải

Bộ GTVT thành lập ba đoàn kiểm tra cước vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải.Các đoàn kiểm tra kiểm tra cũng được giao kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không tại các hãng hàng không