Blockchain sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo?

Blockchain sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo?

VietTimes --   Phó Chủ tịch công ty dịch vụ tài chính Federated Investors,  Steve Chiavarone, đã đưa ra những bình luận tích cực về công nghệ blockchain. Ông nói blockchain như một “động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Chiavarone cũng xếp blockchain vào một trong năm loại “Công nghệ then chốt” hàng đầu cùng với tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo AI và Internet of Things (IoT).