Bộ Công Thương muốn quản Uber, Grab như doanh nghiệp vận tải

Bộ Công Thương muốn quản Uber, Grab như doanh nghiệp vận tải

VietTimes -- Bộ Công thương cho rằng các quy định chưa rõ ràng hiện nay đang tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa Uber, Grab và taxi, xe ôm truyền thống, nên đề nghị sửa đổi quy định để xác định doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng phần mềm như Uber, Grab chính là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải.