Công bố 38 cụm thi THPT quốc gia 2015

Công bố 38 cụm thi THPT quốc gia 2015

Bộ Giáo dục - đào tạo vừa ban hành chính thức danh sách cụm thi THPT quốc gia năm 2015. Danh sách 38 cụm thi được thiết lập sau khi bộ đã khảo sát, nghiên cứu rất kỹ điều kiện thực tế.