Thế trận ICON4 và cuộc chơi riêng của NHS

Thế trận ICON4 và cuộc chơi riêng của NHS

VietTimes – Kể từ sau Taseco thoái vốn, có nhiều dấu hiệu cho thấy các cổ đông lớn tại ICON4 (bao gồm Hancorp) đã tìm được tiếng nói chung để phát triển dự án trọng điểm "Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu". Mới đây, HĐQT ICON4 đã thông qua chủ trương liên danh với CTCP Đầu tư xây dựng NHS (NHS) để phát triển dự án này, song ICON4 chỉ góp 5% vốn…