Liên danh Văn Phú Invest - VCI muốn “chơi lớn” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên danh Văn Phú Invest - VCI muốn “chơi lớn” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VietTimes -- CTCP Đầu tư VCI - đối tác của Văn Phú Invest trong liên danh là - được thành lập từ tháng 3/2010, gia tăng quy mô vốn nhanh chóng từ 181 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng trong năm 2017. Bên cạnh đó, VCI cũng có nhiều mối liên hệ với CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái - đối tác thân thiết với Văn Phú Invest tại nhiều dự án khác.