Tham vọng của Hoàng Cát Group tại ILA

Tham vọng của Hoàng Cát Group tại ILA

VietTimes – Số tiền huy động được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược Hoàng Cát Group sẽ được ILA sử dụng để mua cổ phần CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành - chủ đầu tư dự án Hoàng Cát Center tại tỉnh Bình Phước.