Chương mới ở Tasco

Chương mới ở Tasco

VietTimes – Ngày 29/4 tới, CTCP Tasco (Mã CK: HUT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (AGM 2022). Đại hội dự kiến sẽ thông qua chương trình tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử phát triển.