Cổ đông lớn Trần Duy Kiều của TGG là ai?

Cổ đông lớn Trần Duy Kiều của TGG là ai?

VietTimes – Sự xuất hiện của cổ đông lớn Trần Duy Kiều tại CTCP Louis Capital đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, nhà đầu tư này trước đó không nắm giữ cổ phiếu TGG nào.