Mía đường hội nhập: Khi cạnh tranh không phải là trăn trở duy nhất

Mía đường hội nhập: Khi cạnh tranh không phải là trăn trở duy nhất

VietTimes -- Thời hạn thực thi ATIGA gần kề được xem là thách thức lớn của ngành mía đường hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những mối quan tâm về áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp đường trong nước, thì có một mối trăn trở lớn hơn đến từ chính những rủi ro mà hàng chục vạn hộ nông dân và hàng triệu lao động nông nghiệp sẽ phải đối diện khi ngành đường Việt Nam đứng trước nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực.