Lợi nhuận doanh nghiệp dệt may phân hoá

Lợi nhuận doanh nghiệp dệt may phân hoá

VietTimes – Các biện pháp giãn cách kéo dài khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may đặt nhà xưởng tại khu vực phía Nam sụt giảm mạnh trong khi các doanh nghiệp đặt nhà máy tại miền Bắc vẫn 'sống khoẻ'.