Chứng khoán thủ đô CASC đổi chủ

Chứng khoán thủ đô CASC đổi chủ

VietTimes –  Ngày 16/8/2021, ông Nguyễn Anh Khoa đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 4,8 triệu cổ phần, tương đương với 16,18% vốn điều lệ CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC). Cùng ngày, CASC cũng có một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH VIG Growth (VIG Growth). Theo đó, VIG Growth đã nhận chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phần CASC và qua đó trở thành cổ đông lớn với 34,09% cổ phần.