Vina Securities và phép tính của Finhay Việt Nam

Vina Securities và phép tính của Finhay Việt Nam

VietTimes – Ít tháng trước khi hết thời hạn đình chỉ hoạt động, việc tăng vốn lên 358,5 tỉ đồng không chỉ giúp Vina Securities bảo đảm tỉ lệ an toàn tài chính mà còn là chỉ dấu cho thấy tiềm lực của nhóm chủ mới tại đây.