Mỹ: Lần đầu tiên áp dụng công nghệ sửa đổi bộ gen trong một cơ thể sống để chữa bệnh

Mỹ: Lần đầu tiên áp dụng công nghệ sửa đổi bộ gen trong một cơ thể sống để chữa bệnh

VietTimes -- Lần đầu tiên trong lịch sử các nhà khoa học Mỹ đã sửa đổi các đoạn gen trong một cơ thể sống nhằm giúp bệnh nhân chữa bệnh rối loạn trao đổi chất dẫn đến suy nhược cơ thể. Kết quả này mở ra tiềm năng to lớn cho con người trong việc điều trị các bệnh nan y.