Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quốc Cường

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quốc Cường

VietTimes -- Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Cường do những sai phạm khi giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an