Công ty Arktic nhập chế phẩm Redoxy-3C từ Đức với giá bao nhiêu?

Công ty Arktic nhập chế phẩm Redoxy-3C từ Đức với giá bao nhiêu?

VietTimes – Kết luận của Hà Nội đề cập thẳng các hợp đồng giữa Cty Arktic và Cty Thoát nước, làm rõ mức giá mua bán chế phẩm Rodoxy-3C tại từng hợp đồng và còn dẫn cả báo cáo Arkitic cho biết nhà cung cấp này “không vì lợi nhuận”. Tuy vậy, không thấy kết luận đề cập đến giá nhập hóa chất của Arktic từ Đức...