Phác hoạ Tiến Phước Group

Phác hoạ Tiến Phước Group

VietTimes –  Tái cơ cấu hoạt động theo mô hình “holding” với 3 trụ cột là bất động sản, khách sạn và dịch vụ y tế, giới chủ Tiến Phước Group muốn xác lập dấu ấn riêng, đưa thương hiệu bật cao hơn.