“Định vị” Green Park Estate – dự án có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VinaLand

“Định vị” Green Park Estate – dự án có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VinaLand

VietTimes – Dự án Green Park Estate bắt đầu được VinaLand Limited (VNL) - quỹ chuyên trách lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn VinaCapital - giới thiệu trong Báo cáo thường niên năm 2010, sau khi dự án này nhận được quyết định phê duyệt lập quy hoạch 1:500 và giấy phép sử dụng đất.