VietCredit sắp chào sàn UpCoM

VietCredit sắp chào sàn UpCoM

VietTimes – Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), gần 68,8 triệu cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) sẽ chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 28/12/2021.