Hưng Yên “chấm” nhà đầu tư nào thực hiện Dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa?

Hưng Yên “chấm” nhà đầu tư nào thực hiện Dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa?

VietTimes -- UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa, theo hình thức chỉ định thầu. Đây là dự án quy mô khoảng 9,3ha, đã được tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, từ ngày 07/12/2017 và Công ty CP Đầu tư dịch vụ Hưng Hải chính là đơn vị lập quy hoạch.