Hà Nội “bêu tên” Công ty CP Lương thực Hà Sơn Bình nợ thuế hơn 17 tỷ đồng

Hà Nội “bêu tên” Công ty CP Lương thực Hà Sơn Bình nợ thuế hơn 17 tỷ đồng

VietTimes -- Đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình với số nợ là 17,3 tỷ đồng - tính đến ngày 31/6/2019. Cùng với đó là 6 đơn vị nợ 25,2 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Trong đó, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Haneco nợ nhiều nhất với số tiền tính đến ngày 31/6/2019 là 7,5 tỷ đồng.