Sau 1 năm sáp nhập BHS, cổ phiếu SBT đã đủ độ “chín”?

Sau 1 năm sáp nhập BHS, cổ phiếu SBT đã đủ độ “chín”?

VietTimes – Những thông báo giao dịch mua vào liên tiếp cổ phiếu với số lượng lớn của các thành viên ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa rất được nhà đầu tư quan tâm. Khoảng thời gian 1 năm có lẽ chưa thể đánh giá được hết hiệu quả của một thương vụ sáp nhập nhưng cũng cho nhà đầu tư một vài thông tin tài chính để có nhận định cho riêng mình.